Akathist Sláva Bohu za vše

Tento velice poetický akathist vytvořil ruský biskup Trifon Turkestanov (1861-1934). Sestavil jej krátce před svou smrtí v době těžkého pronásledování křesťanů... Pokračovat...

Akathist k Božímu milosrdenství

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist narození Kristovu

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist utrpení Kristovu

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist Kristovu vzkříšení

Paschální začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. Tropár (hl. 6)K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě,... Pokračovat...

Akathist vzkříšení Kristovu

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist k Matce Boží Panně Marii

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist k Panně Marii Lurdské

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist k svatému andělu ochránci

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist ke všem svatým

Akathist vzdává Bohu díky za život všech známých i neznámých svatých služebníků a služebnic Božích, kteří od počátku věků žili z Božího milosrdenství na tomto světě... Pokračovat...

Akathist za zesnulé

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...