Video

Amatérský filmový záznam modlitby akathistu ke sv. Vojtěchovi

Akathist ke sv. Vojtěchu zazněl v jeho rodišti v Libici nad Cidlinou v předvečer jeho svátku v neděli 22. dubna 2018. Modlitbu zpívala poděbradská schola s řadou hostů za předsednictví P. Vojtěcha Novotného, jemuž vděčíme za organizaci celé události.


Úryvek akathistu ke sv. Vojtěchovi s notovým zápisem


Akathist ke sv. Ludmile na Tetíně

Záznam svatoludmilské poutní slavnosti konané roku 2018 na Tetíně. Záznam je hojně doprovázený akathistem ke sv. Ludmile z naší produkce. Zpěvu se tehdy ujal chrámový sbor řeckokatolické farnosti u Nejsvětější Trojice v Praze.


Akathist ke sv. Janu Nepomuckému v Papežské koleji Nepomucenum

Záznam akathistu k sv. Janu Nepomuckému, který zazněl u příležitosti 300. výročí blahořečení světce v Papežské koleji Nepomucenum v Římě v r. 2021.

Audio nahrávka akathistu k sv. Janu Nepomuckému:

Úryvek akathistu k sv. Janu Nepomuckému s notovým zápisem