Akathist narození Kristovu

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist Kristovu vzkříšení

Paschální začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. Tropár (hl. 6)K: Kristus z mrtvých vstal, smrtí smrt překonal a těm, kdo jsou v hrobě,... Pokračovat...

Akathist vzkříšení Kristovu

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...

Akathist k Matce Boží Panně Marii

Obvyklý začátekK: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků.L: Amen. K: Sláva tobě, Bože náš, sláva tobě. L: Králi nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, kter... Pokračovat...